Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll

Kontroll i alle slags hus, leiligheter, hytter, bygninger, campingvogner, båter m.m.

Symptomer

Allerede i 1983 definerte WHO – Verdens helseorganisasjon SBS (Sick Building Syndrom). Følgende symptomer er registrert av WHO som helserelaterte problemer som kan skyldes ”syke hus”, deriblant hus hvor det forekommer muggsopp og bakterier:

  • Hodepine
  • Unormal trøtthet
  • Astma/allergier
  • Rennende øyne
  • Kløe/eksem/rød hud/hudirritasjoner     
  • Irriterte slimhinner/også mage-tarm slimhinner
  • Overfølsomhet
  • Gjentatte infeksjoner
  • Nedsatt immunforsvar

Sammenhengen mellom muggsopp/bakterier og helseproblemer er således anerkjent i over 20 år. Til tross for dette er det ennå mange ukjente faktorer og forskning som mangler. Selv om man erkjenner at muggsopp/bakterier skaper helseproblemer for mange, bl.a. definert ved ovenstående symptomer, er kunnskapen om akkurat hva i og hvordan kroppen reagerer på de forskjellige emnene lite kartlagt. Noe som også kan gjøre det vanskelig for en lege å stille en riktig diagnose med tanke på ovennevnte. Dette resulterer ofte i at det blir foretatt langvarige allergitester istedenfor å starte med en undersøkelse av innemiljøet der personen oppholder seg mye. En slik undersøkelse kan som regel gjøres innenfor en mye kortere tidsramme, og man får derigjennom bekreftet eller avkreftet om symptomene kan komme fra dette.