Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll

Kontroll i alle slags hus, leiligheter, hytter, bygninger, campingvogner, båter m.m.

Kontakt oss

Har du spørsmål angående muggsopp og bakterier som kan påvirke ditt inneklima, er du velkommen til å kontakte oss. Har du konkrete, definerte spørsmål sender du oss gjerne en e-post. Vil du helst snakke med oss direkte, når du oss på et av de oppgitte telefon- eller mobilnummer

Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll (NMB) - Midt-Norge
Kirkveien 10
7350 Buvika
Org. nr: 986 398 384 mva.

Betjener primært Trøndelag, Møre og Nordland. Områdene nord for Lillehammer.

Richard Wannemacher
Mob.: 922 37907
E-post: richard@mugg.no 

 

Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll (NMB) - Sør-Norge 
Postboks 23
3199 Borre
Org.nr. 995  114 895.

Betjener Østlandet og Sørlandet med fylkene Oppland, Hedemark, Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder fylkene og Rogaland.

Ernst Wannemacher
Mob.: 902 02775
E-post: ernst@mugg.no

 

Følgende stikkord bør lede deg på tanken at en muggsoppkontroll er aktuell:

Helsebesvær

Helsebesvær i bygningen (se Symptomer). I privatboliger ved at noen av de som bor der har en eller flere av de symptomer som er relevante ved dårlig innemiljø forårsaket av muggsopp/bakterier. Vær spesielt oppmerksomme på om barna har noen av symptomene, det kan etter hvert utvikle seg til astma/allergiplager.

I større bygninger/ arbeidsplasser (bank, rådhus, kontorbygg), skoler, barnehager som har stort fravær og/ eller symptomer som er relaterte til muggsopp/ bakterier bør det snarest utredes om dette kan skyldes mikrobielle skader i bygningen.

Vi er også behjelpelige med medisinske enketer for å kartlegge problemer og årsaker som kan være forbundet med innomhusmiljøet.

Synkende konsentrasjonsevner som øker i takt med lengden for oppholdet i bygningen er typiske symptomer ved tilfeller av innemiljø som er forurenset av muggsopp/bakterier.

Et annet, ofte forekommende fellestrekk ved innemiljø som er forurenset av muggsopp/bakterier er at de forskjellige symptomer tiltar med lengden av oppholdet i bygningen og deretter avtar  etter at man har forlatt en bygning som er beheftet med ovennevnte problemer.

Lukt

Kjenner du lukt  (ofte oppfattet som kjeller-/jordlukt eller som gamle hytter når man kommer dit etter en stund) når du kommer inn i bygningen, kan dette være et tegn på muggproblemer. Er det hjemme hos deg selv, er vi ofte så vant til lukten at vi ikke reagerer, mens derimot besøkende kan kjenne det. Eller det lukter av klærne.

Vær her oppmerksom på at menneskers luktesanser er veldig forskjellige når det gjelder sensibilitet. Røykelukt, matlukt og lignende kan ofte skjule mugglukt. Det er også slik at våre luktesanser tilvenner seg nye lukter allerede etter 2 – 15 sekunder, i motsetning til hundens som renses for hvert ”sniff” og som derfor ikke mettes.

Kjøp/salg av hus

Det er kanskje spesielt den som kjøper seg hus som i tillegg til en vanlig besikting bør vurdere å få utført en muggsopp-/bakteriekontroll før kjøp. Vanlige takst- og besiktningsfirma omfatter ofte ikke slik kontroll i sine tjenester, eller den kontrollen de foretar av dette er mangelfull. Kjøper blir jo hengende med problemet selv om selgers 5 års ansvar skal kunne dekke opp noe av dette. Det er imidlertid aldri noen ønskverdig situasjon å havne i tvist i ettertid.

Selger kvitter seg jo med et ”problem”, og en eventuell påvisning av muggsopp i huset vil ofte påvirke salgsprisen i negativ retning. Men holdt opp mot kostnadene mot en tvist dersom problemene påvises i etterkant, må man likevel spørre seg om det ikke vil være også til selgerens beste å ha oversikt over dette i forkant av salget.

Kan han derimot dokumentere huset som fritt for mugg etter en kontroll, har han et meget godt salgsargument i forhold til de som ikke har foretatt en slik kontroll.

Annet

Er det andre ting enn det som kort står nevnt her, og som gjør at du mistenker muggsopp/bakterieproblemer kontakt oss gjerne om problemet.