Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll

Kontroll i alle slags hus, leiligheter, hytter, bygninger, campingvogner, båter m.m.

Kontroll - prøver - analyser

Når bør fuktskade/muggsoppkontroll gjøres?

Følgende stikkord bør lede deg på tanken at en muggsoppkontroll er aktuell.

Helsebesvær

Helsebesvær i bygningen (se Symptomer). I privatboliger ved at noen av de som bor der har en eller flere av de symptomer som er relevante ved dårlig innemiljø forårsaket av muggsopp/bakterier. Vær spesielt oppmerksomme på om barna har noen av symptomene, det kan etter hvert utvikle seg til astma/allergiplager.

I større bygninger/ arbeidsplasser (bank, rådhus, kontorbygg), skoler, barnehager som har stort fravær og/ eller symptomer som er relaterte til muggsopp/ bakterier bør det snarest utredes om dette kan skyldes mikrobielle skader i bygningen.

Synkende konsentrasjonsevner som øker i takt med lengden for oppholdet i bygningen er typiske symptomer ved tilfeller av innemiljø som er forurenset av muggsopp/bakterier.

Et annet, ofte forekommende fellestrekk ved innemiljø som er forurenset av muggsopp/bakterier er at de forskjellige symptomer tiltar med lengden av oppholdet i bygningen og deretter avtar  etter at man har forlatt en bygning som er beheftet med ovennevnte problemer.

Lukt

Kjenner du lukt  (ofte oppfattet som kjeller-/jordlukt eller som gamle hytter når man kommer dit etter en stund) når du kommer inn i bygningen, kan dette være et tegn på muggproblemer. Er det hjemme hos deg selv, er vi ofte så vant til lukten at vi ikke reagerer, mens derimot besøkende kan kjenne det. Eller det lukter av klærne.

Vær her oppmerksom på at menneskers luktesanser er veldig forskjellige når det gjelder sensibilitet. Røykelukt, matlukt og lignende kan ofte skjule mugglukt. Det er også slik at våre luktesanser tilvenner seg nye lukter allerede etter 2 – 15 sekunder.

Kjøp/salg av hus

Det er kanskje spesielt den som kjøper seg hus som i tillegg til en vanlig besikting bør vurdere å få utført en muggsopp-/bakteriekontroll før kjøp. Vanlige takst- og besiktningsfirma omfatter ofte ikke slik kontroll i sine tjenester, eller den kontrollen de foretar av dette er mangelfull. Kjøper blir jo hengende med problemet selv om selgers 5 års ansvar skal kunne dekke opp noe av dette. Det er imidlertid aldri noen ønskverdig situasjon å havne i tvist i ettertid.

Selger kvitter seg jo med et ”problem”, og en eventuell påvisning av muggsopp i huset vil ofte påvirke salgsprisen i negativ retning. Men holdt opp mot kostnadene mot en tvist dersom problemene påvises i etterkant, må man likevel spørre seg om det ikke vil være også til selgerens beste å ha oversikt over dette i forkant av salget.

Kan han derimot dokumentere huset som fritt for mugg etter en kontroll, har han et meget godt salgsargument i forhold til de som ikke har foretatt en slik kontroll.

Annet

Er det andre ting enn det som kort står nevnt her, og som gjør at du mistenker muggsopp/bakterieproblemer kontakt oss gjerne om problemet.


Prøver og analyser

Prøver og analyser er en viktig del av problematikken rundt fuktskader og vannskader. Like viktig er det at det er et målhensikt eller årsak med/til prøvetakingen.

Det forutsetter at den som ansvarer/utfører prøvetakingen har solid kompetanse på fukt og vannskader.

Dette gjør at NMB generelt er skeptiske til å sende utstyr for mekanisk prøvetaking til private uten slike forutsetninger for at de skal ta prøver selv. I beste fall får man vite at det foreligger fukt-/soppskader men ikke hvor eller hvorfor og det vil derfor være nødvendig å hente inn hjelp for å kartlegge dette. Oppdragsgiver ender derfor lett opp med å betale dobbelt. I verste fall blir prøvetakingen mislykket i forhold til formålet og man sitter da igjen med uoppdagete fukt-/soppskader.

Hovedsakelig deler vi inn prøvetakingen i 2 hovedgrupper: 

  1. Prøvetaking rettet mot muggsoppforekomster blant annet for å vurdere eventuell negativ påvirkning på inneklima.
  2. Prøvetaking rettet mot råteskader i den hensikt å fastslå hvilke råtesopper som er aktive slik at riktige sanerings/reparasjonstiltak kan iverksettes. 

NMB er akkrediterte og sertifiserte prøvetakere innen følgende metoder:

  • Mycometer®-air luftprøver for måling av totalforekomst av muggsoppelementer i inneluften.
  • Mycometer Overflate og Materialprøver for måling av totalforekomst av muggsoppelementer.
  • DNA-prøver av husstøv for måling av totalforekomster av muggsopp. (For øvrig den eneste metoden vi mener egner seg til utsendelse for selvsampling av ikke utdannet personell).
  • Tapeprøver for åpen muggsoppvekst på overflater.
  • Materialprøver for dyrking og analyse av muggsopparter.
  • Råteprøver for artsbestemmelse grunnet forskjell i saneringsmetoder. Først og fremst i forbindelse med eventuell forekomst av Ekte Hussopp (Serpula lacrymans) eller nære artsslektninger. Også eventuell aldersbestemning ved tvistesaker. 

Senere års forskning har resultert i at det legges mer vekt på totalforekomster av muggsopp enn av selve artsammensetningen. I mange tilfeller vil det også være viktig å kunne skille mellom om det er en aktiv fuktskade eller en gammel.

Disse avveiningene krever at den som anbefaler/utfører eventuell prøvetaking/analyse har god og formell kompetanse innenfor fukt- og vannskader. Dette for å kvalitetssikre både selve prøvemetoden, prøvetakingen og også sikre seg mot at riktige prøver blir tatt på riktig sted. Vi har ofte erfart at feil ved dette har avstedkommet helt uriktige konklusjoner med til dels feil eller manglende tiltak som resultat.

 

Har du spørsmål rundt dette, er du velkommen til å kontakte oss.