Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll

Kontroll i alle slags hus, leiligheter, hytter, bygninger, campingvogner, båter m.m.

Kontroll av fuktskader, vannskader, inneklima, muggsopp og råte krever spesialkompetanse.

VI HAR DENNE KOMPETANSEN!
Vi anbefaler derfor at du kontakter vår fuktskadekspert.

NMB-Sør Norge har anskaffet eget mobilt laboratorium og kan nå utføre både luft og materialanalyser med Mycometer-metodikk på stedet dersom dette er aktuelt.
Norsk Muggsopp og Bakteriekontroll

VI ER I GANG: Vi utfører fortsatt våre undersøkelser slik de er beskrevet her på våre sider.

FORUTSETNINGEN: Er at det ikke er påvist sykdom eller er aktiv karantene i arealene vi skal undersøke.

SMITTESIKKERT: Vi bruker fullt smittevern i form av dresser, munnbind og engangshansker og desinfiserer alt utstyr mellom hvert oppdrag. Dette sikrer gjensidig smittevern.

SPØRSMÅL: Ring oss for mer info 922 37 907